Toimenpidealoite Malmin lentokentästä

Tein eduskunnassa toimenpidealoitteen, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla valtio toteuttaa eduskunnan lausuman mukaiset vaihtoehdot ja osoittaa Helsingin seudulle Malmin lentokentän korvaavat toimintamahdollisuudet edellä mainitut näkökulmat huomioiden.

Kun eduskunta hylkäsi vuonna 2018 kansalaisaloitteen kentän säilyttämisestä ilmailukäytössä, se edellytti, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Korvaavaa kenttää ei ole kuitenkaan onnistuttu löytämään. Lisäksi Helsingin sisällä sijaitsevan Malmin kentällä on peruskäyttönsä ohella toinenkin tärkeä olemassaolon syy. Pääkaupungin huoltovarmuus on voitava turvata varakentällä mahdollisen kriisin uhatessa, jos Helsinki-Vantaan kentälle tapahtuisi jotakin.

Lisäksi 28 kaupunginvaltuutettua ja 11 varavaltuutettua allekirjoitti lokakuussa vetoomuksen siitä, että Malmin lentokentän säilyttämisestä pitäisi järjestää kansanäänestys. Minäkin allekirjoitin vetoomuksen.

Kuntalain mukaan kuntalaiset voivat tehdä aloitteen äänestyksen järjestämisestä, jos he onnistuvat keräämään hankkeensa taakse neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Malmin lentokentän puolustajat saattavat hyvinkin saada tarvittavat nimet kasaan, sillä niitä oli kertynyt lokakuuhun mennessä jo 95% tarvittavasta määrästä.

Toisaalta kaupunginvaltuuston ei ole kuitenkaan silti pakko päättää järjestää kansanäänestystä. Kaiken lisäksi äänestys olisi lain mukaan vain neuvoa antava eli sen lopputulosta ei olisi pakko noudattaa kaupunginvaltuustossa. Odotusarvo on huono, sillä kaupunginvaltuusto äänesti jo viime vuonna siitä, pitäisikö kansanäänestys järjestää. Äänestin kansanäänestyksen puolesta, mutta esitys hävisi silloin, kuten kaikille muillekin Malmin kenttä-äänestyksille on käynyt. On tietenkin niin, että kunnallisvaaleissa kaupunkilaiset valitsevat päättäjät, joiden tehtäväksi he antavat perehtyä asioihin ja ottaa niihin kantaa ihmisten puolesta. On kuitenkin tärkeää, että k ansalaisten ääntä kuunnellaan myös vaalien välissä.

Helsinki tarvitsee ilmailua, ja ilmailu tarvitsee lentokenttää. Pienilmailun liikenneyhteys ja elinkeino täytyy säilyttää Helsingissäkin, koska älykäs ilmailu ja sähkölentokoneet kehittyvät nopeammin kuin kukaan osasi vielä hetki sitten aavistaa.

Lentoaseman yrittäjät ovat akuutin kriisin äärellä. Liiketoimintaa ei pitäisi lopettaa estämällä lentotoimintaa, sillä alueelle ei ole vielä vuosiin muuta tarvetta. Kun eduskunnan edellyttämiä korvaavia toimintamahdollisuuksia ei ole toteutettu Helsingin seudulle, niin kaupungin pitäisi vähintäänkin vaatia valtiota toteuttamaan eduskunnan lausuman mukaiset vaihtoehdot. Lentotoiminnan mahdollistavia vuokrasopimuksia pitäisi sitä odottaessa jatkaa ainakin kahdella vuodella ja valtion kanssa olisi ryhdyttävä neuvotteluihin vaatien velvoitteiden toteuttamista.