Kirjallinen kysymys ruoan hinnan ja peruselinkustannusten kallistumisesta

Jätin eduskunnalle kirjallisen kysymyksen ruoan hinnan ja peruselinkustannusten kallistumisesta ja hallituksen toimista tilanteen helpottamiseksi.

Eduskunnan puhemiehelle

Ruoan hinta ja peruselinkustannukset jatkavat nousuaan. Koronakriisi ja siitä seurannut inflaatio on kiihdyttänyt hintojen nousua. Polttoaineiden hinnannousu näkyy myös ruoan hinnassa tuotannon ja kuljetuksen kustannusten kallistuttua. Myös Venäjää vastaan asetetut, erittäin välttämättömät pakotteet näkyvät suomalaisten arjessa hintojen nousuna.  

Venäjän aloittama sota Ukrainaan heikentää tilannetta entisestään. Ukraina on yksi maailman keskeisimmistä viljan tuottajista. Ukrainan laivaliikenne on lähes pysähtynyt ja tämä tarkoittaa myös viljan viennin pysähtymistä. Tämä tulee näkymään ruoan hinnassa myös pidemmällä aikavälillä.  

Suomalainen maatalous on ollut myös kriisissä. Tuotantokustannukset ovat nousseet energian hinnan sekä lannoitteiden kallistuttua ja tuottajilla on ollut vaikeuksia selvitä laskuistaan. Viime kesän sato on ollut huono. Kun maailman viljantuotannon tila heikkenee, korostuu suomalaisen ruoantuotannon merkitys ja sen myötä omavaraisuus entisestään. 

Tulevaisuus näyttää monen suomalaisen mielestä epävarmalta. Maailmanpoliittinen tilanne huolestuttaa ja samalla kasvaa huoli omasta ja perheen taloudellisesta selviämisestä. Ruokakassin hinta tulee nousemaan ja vie yhä suuremman osan palkkakuitista. Se heikentää muuta ostovoimaa ja vaikuttaa myös kotitalouksien säästämiseen. Tuoreen kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista arvioi vähentävänsä kulutustaan hintojen noustessa, nekin, joiden tulojensa puolesta ei periaatteessa tarvitsisi tehdä niin. 

Vaikutukset kertautuvat, jos korot ja lainoihin menevät maksut nousevat. Hinnannousut eivät vaikuta siis vain kaikkein pienituloisimpiin ja näin ollen pelkistä sosiaaliturvan korotuksista puhuminen jättää ison osan palkansaajista ulkopuolelle. Heidänkin aiheelliseen huoleensa on vastattava. Kansantalouden tasolla kulutuksen väheneminen uhkaa talouskasvua. Huonoina aikoina olisi tärkeää kyetä ylläpitämään varsinkin kotimaista tuotantoa, kulutuskysyntää ja työllisyyttä.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus varmistaa, ettei suomalaisten kotitalouksien ostovoima heikkene liikaa ja toisaalta, että etenkin kotimaiseeen tuotantoon kohdistuva kulutuskysyntä ylläpitää talouselämää jamiten turvataan esimerkiksi suomalainen ruoan ja energian tuotanto, joiden merkitys korostuu tässä kriisitilanteessa entisestään?

  Helsingissä 5.4.2022

 Terhi Koulumies kok 

Eläminen on kallista Suomessa 

Viime syksyn ja kuluvan talven aikana kallistunut sähkönhinta on yllättänyt suomalaiset. Pörssisähkön hinta on kivunnut ennätyslukemiin. Sähkölaskut ovat sen myötä nousseet moninkertaisiksi niillä ihmisillä, joilla on ollut käytössään pörssisähkösopimus. 

Tätä teemaa sivutiin joulukuussa eduskunnan kyselytunnilla. Kun ministeri Saarikolta kysyttiin aiheesta, hän vastasi, että suomalaiset voivat tarvittaessa turvautua sosiaaliturvajärjestelmään. Se oli vähän kummallinen vastaus, eikä edes pidä paikkaansa useimpien suomalaisten kohdalla, jotka kamppailevat suuren sähkölaskun kanssa.

Perustoimeentulotukea saava henkilö voi toki saada sähkölaskunsa maksettua KELA:n kautta, siinä Saarikko oli oikeassa. Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijaisin tulo, sitä saavalla ihmisellä ei ole muita tuloja. Enemmistö suomalaisista ei elä toimeentulotuella, joten useimmille työssäkäyville se ei ole mikään realistinen vaihtoehto. Silti arki voi olla taloudellisesti tiukkaa myös ihmisille, joiden täytyy selviytyä kohonneista elinkustannuksista pelkästään omilla tuloillaan. Moninkertainen sähkölasku on iso lovi jokaisen lompakkoon. 

Myös polttoaineen hinta on puhututtanut viime aikoina. Autoilu ei kosketa vain hyvätuloisia ihmisiä. Maalla auto on usein välttämättömyys, mutta usein keskustelusta unohtuvat ne pääkaupunkiseudulla asuvat, jotka joutuvat käyttämään autoa. Monelle kolmivuorotyöläiselle, jonka työmatka ei kulje suoraviivaisesti juna- tai bussireittiä pitkin, auton käyttäminen työmatkoihin on ainoa varteenotettava vaihtoehto. Jullkisilla sama matka myöhään yöllä tai aikaisin aamulla voi viedä lähemmäs kaksi tuntia, kun autolla matka taittuu vartissa. Ei ole realismia vaatia tällaisia ihmisiä käyttämään useita tunteja työmatkaansa. 

Suomessa on verotuksen vuoksi yksi Euroopan vanhimmista autokannoista. Vaikka sähköautoiluun panostetaan, koskettaa sähköautoilu tällä hetkellä enemmän hyvätuloisia suomalaisia. Monella, jolle auto on välttämättömyys, ei ole aitoa mahdollisuutta hankkia sähköautoa vielä pitkään aikaan. Vanhemmat autot kuluttavat enemmän polttoainetta, joten hinnankorotukset kohdistuvat etenkin heihin, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa ostaa uudempaa ja vähän kuluttavaa autoa.

Polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa toki välillisesti paljon laajempaan joukkoon kuin vain autoilijoihin. Se nostaa julkisen liikenteen kustannuksia ja vaikuttaa näin ollen myös julkista käyttävien matkalippujen hintaan. Myös erilaiset kuluttajatuotteet ja palvelut kallistuvat, sillä suuremmat kuljetuskustannukset näkyvät tuotteiden hinnoissa. Tämä vaikuttaa kahvilapalveluiden, ruoan ja tavaroiden hintoihin, eli lähestulkoon kaikkiin arkielämän välttämättömyyksiin. 

Vaikka energian hinnannousu selittyy osin maailmanmarkkinoiden tilanteella, se on vain osa totuutta. Myös korkealla verotuksella on osuutensa suomalaisten kukkaron keventymisessä. Suomessa yhä useamman ihmisen tulot menevät peruselämiseen. Pieni- ja keskituloisilla on vaikeuksia säästää ja kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut. Moni pääkaupunkilainen asuntovelallinen on venyttänyt budjettinsa äärimmilleen lainaa ajatellen. Mitä heille tapahtuu, kun korot lähtevätkin kohta nousuun, kuten on ennustettu, ja lainan kustannukset kasvavat? Elämisen hinta kallistuu kerta heitolla heilläkin.

Jos Suomessa halutaan toteuttaa oikeudenmukainen ”vihreä siirtymä”, mistä puhutaan nykyään paljon, pitää sen vaikutus suomalaisten elinkustannuksiin ottaa paremmin huomioon. Ei ole oikein, että kulutuksen verotus kiristyy, mutta samaan aikaan työstä käteen jäävä osuus ei nouse. Hyvätuloisimmat kyllä selviävät hinnannousuista, mutta kun eläminen kallistuu, kärsijöinä ovat pieni- ja keskituloiset ihmiset. Kuluttajahintojen nousu on euroissa sama kaikille, mutta mitä pienemmät tulot ovat, sitä suuremman osuuden kuukausibudjetista peruseläminen vie.  

Mitä isomman osan tuloista peruselinkustannukset

vievät, sitä vähemmän ihmisillä on käyttää rahaa muuhun kulutukseen. Kulutusta aletaan silloin ensimmäiseksi karsia perumalla lehtitilauksia ja matkoja ja vaikkapa vähentämällä ravintolassa syömistä. Tällainen kulutuksen leikkaaminen heikentää yritysten elinmahdollisuuksia, mikä taas heikentää työllisyyttä. Nyt olisi kuitenkin todella tärkeää, ettei Suomessa enää kurjistettaisi ihmisten taloutta. Koronakriisin jälkeen tapahtuva jälleenrakennuksen pitäisi pikemminkin luoda ihmisille toivoa ja uskoa tulevaan.