Kirjallinen kysymys aurinkoenergian edistämisestä

Jätin eduskunnalle kirjallisen kysymyksen aurinkoenergian edistämisestä. Kysymyksen sisältö alempana tässä blogipostauksessa.

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa aurinkoenergian hyödyntämistä on tutkittu ja edistetty jo 1970-luvun lopulta lähtien, mutta eteneminen on ollut kuitenkin hidasta aivan viime vuosiin saakka. Tähän ovat vaikuttaneet haasteellisemmat olosuhteet, mutta myös ennakkoluulot ja tukien alhaisuus useimpiin muihin EU-maihin verrattuna. Suomessa on kuitenkin pitkään ollut käytössä tuhansia verkon ulkopuolisia kesämökkien ja erilaisten teknisten kohteiden aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkolämpösovelluksia on myös rakennettu 1980-luvulta lähtien.

Varsinkin monet kotitaloudet ovat viime aikoina kiinnostuneet aurinkoenergiasta, kun sähkön kokonaishinta on noussut varsinkin sähkön siirron kustannusten myötä. Aurinkoenergialaitteet ovat myös kehittyneet merkittävästi alkuajoista. Yhä useampi on huomannut, että aurinkosähkö voi olla varteenotettava vaihtoehto energianlähteenä. Viime vuosina aurinkopaneeleja on hankittu myös isojen yritysten ja liikerakennusten sekä kuntien kiinteistöjen katoille ja nyt aurinkosähköjärjestelmiä voisi olla tulossa myös asuinkerrostaloihin.

Aurinkosähkön läpimurtoa suuressa mittakaavassa ei olla silti kaikesta potentiaalista huolimatta nähty Suomessa. Toisin kuin voisi kuvitella, meillä olisi kuitenkin hyvät mahdollisuudet aurinkosähkön käytölle. Maan pinnalle saapuva vuotuinen auringon säteilyenergia on Etelä-Suomessa samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Saksassa, Pohjois-Suomessa vähän vähemmän. Vain ajoitus on Suomessa erilainen – meillä tuotto painottuu enemmän kesäaikaan.

Suomessa on myös kasvava joukko aurinkoenergia-alan yrityksiä, jotka pyrkivät kasvamaan niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Kotimarkkinoiden kasvu on jo hieman parantanut alan pk-yritysten tilannetta. Lisäksi Suomessa on useita suuria aurinkosähkön parissa toimivia yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Toisin sanoen aurinkosähköön perustuvan teknologian kehittämiseen liittyisi myös merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Konkreettiset ja vaikuttavat teot aurinkosähkön edistämiseksi yhteiskunnan puolesta näyttävät kuitenkin puuttuvan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus on tehnyt aurinkovoiman edistämiseksi Suomessa?

Kirjallinen kysymys sähkötupakkana poltettavien makunesteiden myynnin lopettamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Sähkösavukkeet kuuluvat tupakkalain sääntelyn piiriin. Sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä ja nikotiinipitoisia nesteitä koskevat vastaavat käyttörajoitukset, ikärajat, esilläpito- ja mainontakiellot kuin savukkeita. Myös nikotiinittomille nesteille on asetettu vastaava ostoikäraja.

Sähkösavuketuotteisiin kuuluvat sähkösavuke, täyttösäiliö ja nestepatruunat, jotka voivat sisältää joko nikotiinitonta tai nikotiinipitoista nestettä. Sähkösavukenesteiden, joiden nikotiinipitoisuus on suurempi kuin 20 mg/ml, myynti on kokonaan kielletty.

Miedommat tupakanmakuiset sähkötupakkanesteet eivät ole kiellettyjä. Sen sijaan kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa sähkösavukkeessa käytettäväksi nikotiinittomia nesteitä, joissa on hyvä tuoksu tai maku eli muita makuja ja tuoksuja paitsi tupakan makua ja tuoksua. 

Makunesteiden myyntikiellolla halutaan vähentää sähkötupakan houkuttelevuutta lapsille ja nuorille. Tarkoituksena on, etteivät alaikäiset alkaisi käyttää sähkösavukkeita eikä niistä muodostuisi alaikäisille väylää tupakoinnin aloittamiseen. Sähkötupakointiin käytettäviä makunesteitä on kuitenkin myyty joissakin myymälöissä edelleen. Kauppiaat ovat vedonneet siihen, että makunesteet ovat elintarvikkeita.

Hiljattain on uutisoitu, että Yhdysvalloissa jo viisi ihmistä on kuollut sähkötupakan käytöstä seuranneeseen keuhkosairauteen. Yhdysvaltain terveysviranomaiset kehottavat välttämään sähkötupakan käyttöä. Myös Maailman terveysjärjestö WHO varoitti viime kuussa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sähkötupakkana poltettavien makunesteiden myynnin lopettamiseksi Suomessa? Ja mitä hallitus aikoo tehdä miedompien sähkötupakoiden myynnin lopettamiseksi Suomessa?