Mielipiteitä

Vaalikoneiden arvioita mielipiteistäni

Kunnallisvaaleissa 2012 Helsingin Sanomien vaalikone ilmoitti, että olin arvomaailmaltani maltillinen keskitien kulkija. Arvokartan mukaan olin ympäristökysymyksissä keskiverrosti vihreä ja talousasioissa sekä arvokysymyksissä olin puolueeni valtavirtaa. Samana ihmisenä ja tietääkseni samoilla mielipiteillä olin vuoden 2019 vaaleissa Hesarin vaalikoneen mukaan melko oikeistolainen ja melko konservatiivi. Toisaalta Ylen vaalikoneen mukaan olin samoissa vaaleissa lievästi viherliberaali. Eli johtopäätötelmänä voisi lähinnä todeta, ettei ihmisiä ole helppoa tunkea ahtaisiin lokeroihin. Tässä on mielipiteitäni eri teemoista:

Arjen hyvinvointi

Sivistysvaltiossa sosiaaliturvan ja -palveluiden tehtävä on huolehtia ihmisistä, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään. Elämä on arvaamatonta ja kuka tahansa meistä voi yllättäen joutua tilanteeseen, jossa tarvitsee apua. Yhteiskunnan tuki on kohdistettava sitä eniten tarvitseville. Samalla pitää muistaa, että arki voi olla taloudellisesti tiukkaa myös ihmisille, joiden täytyy selviytyä kohonneista elinkustannuksista pelkästään omilla tuloillaan.

Haluan tehdä työtä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin puolesta. Päättäjien täytyy pitää huolta peruspalveluista, eikä pystyttää kalliita monumentteja. Kun helsinkiläiset maksavat veroja, heillä on oikeus odottaa, että ne käytetään mahdollisimman hyvään tarkoitukseen. Kun resurssit ovat rajalliset, täytyy keskittyä olennaiseen ja peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus ja vanhuspalvelut sekä lasten päivähoito on asetettava etusijalle.

Olen toiminut näiden periaatteiden mukaan myös käytännössä. Olen tehnyt kaupungille mm. aloitteen kaupungin vanhuspalveluiden laadun varmistamisesta. Kun olin Helsingin Vanhusneuvoston puheenjohtaja, tein kaupungillealoitteen uusien palveluasuntojen rakentamisesta. 

Kannatin eduskunnassa v 2019 aktiivimallin leikkurin poistamista, sillä mielestäni ei ole reilua rangaista ihmisiä siitä, jos he eivät löydä töitä. En usko työttömien olevan laiskoja, vaan mielestäni pääsyy työttömyyteen on, että työpaikkoja ei ole tarpeeksi kaikille.

SARS-CoV-2:n aiheuttama pandemia on merkittävä uhka terveydellemme. Suomen sen suhteen valitsema hybridimalli tulee todella kalliiksi, eikä vähennä tartuntoja tarpeeksi. Epidemia pitäisi tukahduttaa ja valvoa rajoja niin, ettei virusta pääse uudestaan maahan. Tehokkaat, tilapäiset rajoitustoimet tulisivat tutkimusten mukaan paljon halvemmaksi taloudelle ja voisimme sen jälkeen elää mahdollisimman normaalia arkea. Nykyään tiedetään lisäksi, että pitkäaikaiskorona LongCovid on merkittävä osa epidemiaa, niinpä viruksen vaarallisuutta ei voi mitata vain kuolemien ja sairaalapotilaiden määrällä. Myös lapsia ja nuoria on suojeltava taudilta paremmin. Jos esimerkiksi nuoren sukupolven odotettavissa oleva työkyky heikkenee pitkäaikaissairauden myötä, se vaarantaa koko kansakunnan menestyksen tulevaisuudessa.

En kannata hallituksen kaavailemaa maakuntasote-uudistusta, sillä se vaarantaisi peruspalvelut Helsingissä ja Uudellamaalla. Varsinkin sen valtionosuuksien laskentakaava on Uudellemaalle epäedullinen. Kasvavat muuttovoittoalueet olisivat uudistuksen häviäjiä, varsinkin helsinkiläiset ja muiden isojen kapunkien asukkaat. Voittajia olisivat muuttotappioalueet. Sosiaali- ja terveyspalveluita kannattaisi mieluummin kehittää nykypohjalta lisäämällä valinnanvapautta.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten pahoinvointia täytyy ennaltaehkäistä tehokkaammin. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan perheille apua, ennen kuin ongelmat paisuvat liian suuriksi. Yksinäisyys on ongelma kaikissa ikäluokissa, tarvitsemmekin siksi yhteiskuntaan lisää inhimillisyyttä ja läheisistämme välittämistä. Ihmisten vastuuta itsestään ja toisistaan ei voi ulkoistaa pelkästään julkiselle sektorille. Nuorten etäkoulu on kannatettavaa alueilla, joilla on paljon koronaa, koska ahtaat koulut ilman turvavälejä tutkitusti ylläpitävät epidemiaa. Ihmisten pitää kuitenkin saada tavata toisiaan terveysturvallisesti. Varsinkin ulkoilmaliikunta on hyödyllistä, eikä sitä pitäisi rajoittaa kuin todellisessa hengenhädässä erittäin, erittäin painavin perustein.

Aloitteeni natriumglutamaatin poistamisesta lasten ruuasta kouluissa ja päiväkodeissa hyväksyttiin ja toteutettiin. Olen tehnyt kansalaisaloitteen siitä, että myös päivikotien sijaisten rikostaustat pitäisi voida tarkistaa, nykyään ne tarkistetaan vain vakituiselta henkilökunnalta. Olen tehnyt kaupunginvaltuustolle myös aloitteita homekoulujen ja -päiväkotien korjaamiseksi.

Talous

Hyvinvointivaltion rahoitus perustuu terveeseen julkistalouteen. Talouspolitiikalla luodaan se kakku, jota voidaan jakaa hyvinvointivaltiona. Suomalaisten yritysten kilpailukyvystä on pidettävä huolta sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Julkisen vallan tehtävä on luoda yrityksille dynaaminen toimintaympäristö ja taata niille pätevät työntekijät eli panostaa suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Kokoomus on yksilölähtöinen arvopuolue, jota kannattaa hyvin monennäköinen joukko suomalaisia. Ajattelen, että verotuksella rahoitetaan julkisia palveluita, mutta verotusta ei saa enää nykyisestä kiristää. Se, että kansalaiset säästävät ja kantavat siten vastuuta omasta toimeentulostaan myös tulevaisuudessa, on hyvä ja kannatettava asia. Julkisen sektorin viime vuosina aivan käsistä lähtenyt velkaantuminen on pysäytettävä.

Ympäristö

Ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaimmin kansainvälisellä yhteistyöllä. Maapallo on ainoa kotimme, meidän on pidettävä siitä huolta. Suhtaudun ydinvoimaan myönteisesti, se on niitä harvoja energiamuotoja, jotka eivät pahenna kasvihuoneilmiötä. Meidän pitää kuitenkin tehdä ydinvoimassa yhteistyötä länsimaiden eikä Venäjän kanssa, riippuvuutta itänaapurista tulevasta energiasta on vähennettävä, ei lisättävä. Olen lisäksi tehnyt kaupungille mm. aloitteet mikromuovin poistamisesta hulevesistä, lähipyöräilyn turvallisuuden parantamisesta sekä viherrakentamisen lisäämisestä kaupunkikuvassa.

Turvallisuus

Isänmaallisuus on minulle tärkeä arvo. Suomen turvallisuuspolitiikan pääasiallinen uhkakuva on yhä tänäkin päivänä Venäjä. Siksi armeijan määrärahoja ei saa leikata. Ruotsi ei meitä puolusta, eikä EU:lla ole yhtään divisioonaa, joten Suomen mahdollisuudet Nato-jäsenyyteen on selvitettävä. EU-jäsenyys on ollut Suomelle taloudellisesti kannattavaa. Eurooppalainen yhteistyö on eduksi myös matkailun ja esimerkiksi opiskelijavaihdon kannalta. Suhtaudun sen sijaan kriittisesti uuteen elvytystukipakettiin. Se muuttaa EU:ta kohti tulonsiirtounionia, jossa Suomella tuntuu olevan maksajan osa.

Haluan kiristää Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Päättäjät ovat olleet sinisilmäisiä. Auttaminen täytyy siirtää lähemmäs kriisialueita ja kohdistaa enemmän naisiin ja lapsiin. Meidän täytyy torjua sekä terrosismia että muita väkivalta- ja seksuaalirikoksia nykyistä tehokkaammin ja panostaa oleskeluluvan saaneiden integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Laittomasti maassa asuvat, jotka eivät ole saaneet oleskelulupaa, pitää poistaa maasta. Myös rikoksia tehneet täytyy karkottaa. Tarvitsemme myös riittävää järjestyksenvalvontaa. Kannatan poliisin määrärahojen lisäämistä, nykyään liian moni rikos jää ratkaisematta resurssien puutteessa.

Meidän täytyy myös kotouttaa täällä jo olevia maahanmuuttajia tehokkaammin yhteiskunnan nettoveronmaksajiksi. Esitykseni Tallinnan sataman kaltaisesta basaarialueesta Helsinkiin sai valtuuston enemmistön tuen. Ajatuksena on mahdollistaa matalan kynnyksen yrittäjyys ja itsensä työllistäminen vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Emme saa päästää maahanmuuttajia syrjäytymään työelämän ulkopuolelle, heidät pitää aktivoida nopeasti osaksi työmarkkinoita ja hyvinvointivaltion rahoittajajoukkoa.

Suomi kuntoon yhteistyöllä

Haluan vaikuttaa siihen, että saamme Suomen jaloilleen ja uuteen nousuun. Siihen tarvitaan konsensusta ja yhteistyötä kaikkien puolueiden välillä. Keskenään riitelemällä hallitus ei voi saada mitään aikaan. Kuulisin mielelläni sinulta, mitä haluaisit päättäjien tekevän Suomen hyväksi, tai mitä jokainen kansalainen voisi nyt tehdä Suomen hyvinvoinnin eteen. Uskon nimittäin, että jokaisen teoilla on vaikutusta! Lähetä minulle postia osoitteeseen koulumies@gmail.com

Mtä mieltä olen ollut asioista eräissä äänestyksissä kaupunginvaltuustossa?

Malmin lentokenttä

Kannatin Malmin lentokentän suojelua ja äänestin lentokentän asuntorakentamiseen kaavoittamista vastaan sekä molemmilla kerroilla, kun lentokentän vuokrasopimusta käsiteltiin sekä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Äänestin myös yleiskaavakäsittelyssä sen puolesta, että kaavaesitystä ei olisi hyväksytty vaan se olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että Malmin lentokenttä olisi säilynyt ilmailukäytössä.Äänestin myös sen puolesta, että Malmin kentästä olisi järjetetty kansanäänestys.

Suurmoskeija ja Guggenheim

Vastustin Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin, koska siihen olisi pitänyt käyttää veronmaksajien rahaa. Vastustin myös suurmoskeijan rakentamista kaupunkiin.


Liikenne

On älytöntä kieltää henkilöautojen ajaminen kadulla ihan vain periaatteesta. Pyöräily on erittäin kannatettavaa, mutta pyöräteitä on mahdollista rakentaa kaupunkiin ilman, että muita liikennöintimuotoja syrjitään. Helsingin kävelykeskustaa voi laajentaa, mutta esimerkiksi täysin autottomiksi rakennettavien kaupunginosien toimivuuteen en usko. Raideliikennettä kannatan lämpimästi, se on nopeaa, suosittua ja ympäristöystävällistä.

Kruunuvuoren silta tosin on niin järjettömän kallis, että se kannattaisi rakentaa vain, jos myös yksityisautot saisivat ajaa sillalla. Ehdotinkin kaupuginvaltuustossa, että esitys olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että myös yksityisautoilu on mahdollista sillalla. Sen sijaan äänestin Länsi-Helsingin pikaraitiovaunulinjan rakentamisen puolesta. Tein jo 12 vuotta sitten valtuustoaloitteen ratikasta Munkkivuoreen. Uuden pikaraitiotien pitäisi kuitenkin kulkea uutta reittiä ja 4-linjaa nykyistä vanhaa reittiään, minkä lisäksi parkkipaikat on turvattava Huopalahdentiellä ja joukkoliikenneyhteydet Ulvilantiellä.