Mielipiteitä

Vaalikoneiden arvioita mielipiteistäni

Yksissä vaaleissa vaalikone ilmoitti, että olin arvomaailmaltani maltillinen keskitien kulkija. Arvokartan mukaan olin ympäristökysymyksissä keskiverrosti vihreä ja talousasioissa sekä arvokysymyksissä olin puolueeni valtavirtaa. Samoilla mielipiteillä olin toisen vaalikoneen mukaan melko oikeistolainen ja melko konservatiivi. Kolmannen vaalikoneen mukaan olin lievästi vihreä ja liberaali. Eli ihmisiä ei ole helppoa tunkea ahtaisiin lokeroihin. Tässä alla on tarkempia mielipiteitäni eri teemoista:

Sivistysvaltiossa sosiaaliturvan ja -palveluiden tehtävä on huolehtia ihmisistä, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään. Elämä on arvaamatonta ja kuka tahansa meistä voi yllättäen joutua tilanteeseen, jossa tarvitsee apua.

Yhteiskunnan tuki on kohdistettava sitä eniten tarvitseville. Samalla pitää muistaa, että arki voi olla taloudellisesti tiukkaa myös ihmisille, joiden täytyy selviytyä kohonneista elinkustannuksista pelkästään omilla tuloillaan. Työelämä on muuttunut epävarmaksi, töitä ei ole helppoa löytää, lisäksi moni työssäkäyvä on huolissaan siitä, onko työpaikka tallella vielä huomennakin. Haluan toimia sen puolesta, että jokainen voi luottaa tulevaisuuteen ja kokea turvallisuutta elämässään.

Kun rahaa on rajallisesti, päättäjien tehtävä on laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Peruspalvelut kuten terveydenhuolto, vanhusten hoiva ja lapsiperheiden palvelut kuuluvat etusijalle. Koulutus on investointi tulevaisuuteen.

Hyvinvointivaltion rahoitus perustuu terveeseen talouteen. Kakku täytyy ensin leipoa, ennen kuin sen voi syödä ja siksi yritysten kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Verotusta ei saa kiristää ja velkaantuminen on pysäytettävä.

Suomen täytyy pitää kiinni huoltovarmuudestaan sekä ruuan ja sähkön tuotannosta. Ydinvoimaa on rakennettava lisää, se on niitä harvoja energiamuotoja, jotka eivät pahenna kasvihuoneilmiötä. Ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaimmin kansainvälisellä yhteistyöllä ja teknologian kehityksellä. Maapallo on ainoa kotimme, meidän on pidettävä siitä huolta.

Suurin osa nuorista voi Suomessa hyvin, mutta silti lasten ja nuorten pahoinvointia täytyy ennaltaehkäistä. Perheille täytyy pystyä tarjoamaan apua, ennen kuin ongelmat paisuvat liian suuriksi. Yksinäisyys on ongelma kaikissa ikäluokissa. Koulukiusaamiseen on puututtava matalammalla kynnyksellä ja tarvittaessa poliisin toimesta.

Tarvitsemme riittävää järjestyksenvalvontaa. Kannatan poliisin määrärahojen lisäämistä, nykyään liian moni rikos jää ratkaisematta resurssien puutteessa. Ruotsin tyyppistä jengirikollisuutta ei saa päästää vakiintumaan Suomeen.

Suomen pääasiallinen turvallisuusuhka on yhä tänäkin päivänä Venäjä. Siksi Puolustusvoimien määrärahoja ei saa leikata. Äänestin Suomen Nato-jäsenyyden puolesta, päätöksen läpimeno eduskunnassa lisää turvallisuuttamme.

Haluan kiristää Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Auttaminen täytyy siirtää lähemmäs kriisialueita ja kohdistaa enemmän naisiin ja lapsiin. Meidän täytyy torjua sekä terrorismia että muita rikoksia nykyistä tehokkaammin. Laittomasti maassa oleskelevat pitää poistaa maasta ja rikoksia tehneet täytyy karkottaa. Meidän täytyy myös kotouttaa täällä jo olevia maahanmuuttajia tehokkaammin yhteiskunnan nettoveronmaksajiksi.

Haluan vaikuttaa siihen, että saamme Suomen jaloilleen ja uuteen nousuun. Siihen tarvitaan yhteistyötä puolueiden välillä. Kuulisin mielelläni sinulta, mitä haluaisit päättäjien tekevän Suomen hyväksi. Lähetä minulle postia osoitteeseen koulumies@gmail.com

Kantojani eri asioihin eduskunnassa

Kun on jo ollut yhden vaalikauden eduskunnassa, pitää voida kertoa, mitä on tehnyt siellä.


Olen mm.

*Tehnyt kirjallisen kysymyksen ruuan ja peruselinkustannusten kallistumisesta, talous alkaa olla tiukilla jo keskiluokallakin. Jos ihmisillä ei ole enää varaa kuluttaa ja käyttää palveluita, se merkitsee huonoja aikoja kaikille, niin yrityksille kuin koko taloudelle.

*Tehnyt aloitteen energiaomavaraisuuden ja ydinvoiman lisärakentamisen puolesta. Meidän täytyy päästä irti venäläisestä energiariippuvuudesta.

*Äänestänyt eduskunnassa EU:n elvytyspakettia vastaan. EU on meille tärkeä liittouma ja varsinkin näinä epävakaina aikoina on tärkeää olla osa läntistä yhteisöä. Haluan kehittää EU:ta tasaveroisuuden pohjalta niin, että kaikille jäsenmaille on samat oikeudet ja velvollisuudet. Ei niin, että röyhkeimmät vaativat ja kilteimmät maksavat. Lisäksi EU:n paisuneita kustannuksia pitäisi hillitä.

*Äänestänyt laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamista vastaan. Maassa laittomasti olevat pitää poistaa maasta.

*Äänestänyt työperäisen maahanmuuton puolesta, Suomi tarvitsee lisää työvoimaa varsinkin, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

*Äänestänyt YEL-maksun kohtuullistamisen puolesta, yrittäjät ovat hyvinvointivaltion perusta ja yrittämisen kannattavuutta ei pitäisi heikentää.

*Äänestänyt hallituksen velkaantumista ja holtitonta taloudenpitoa vastaan.

*Äänestänyt Natoon liittymisen puolesta.

*Tehnyt aloitteen väestösuojien päivittämisestä ja varautumisen tehostamisesta.

*Tehnyt kirjallisen kysymyksen aidan rakentamiseksi itärajalle.

*Tehnyt kirjallisen kysymyksen koulujen tilanteesta, opettajien jaksamisesta ja työoloista, levottomuus on lisääntynyt kouluissa huolestuttavasti ja työrauha on palautettava luokkiin.

*Tehnyt kirjallisen kysymyksen nuorten lisääntyneestä väkivallasta ja jengeistä.

*Äänestänyt Kela-korvauksien leikkaamista vastaan.

*Äänestänyt norppien, vaelluskalojen ja purojen suojelun puolesta.

Kantojani eri asioihin kaupunginvaltuustossa vuosien varrelta

Malmin lentokenttä ja ilmailu

Kannatin Helsingin kaupunginvaltuustossa Malmin lentokentän suojelua ja äänestin lentokentän asuntorakentamiseen kaavoittamista vastaan sekä molemmilla kerroilla, kun lentokentän vuokrasopimusta käsiteltiin sekä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Äänestin myös yleiskaavakäsittelyssä sen puolesta, että kaavaesitystä ei olisi hyväksytty vaan se olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että Malmin lentokenttä olisi säilynyt ilmailukäytössä.Äänestin myös sen puolesta, että Malmin kentästä olisi järjetetty kansanäänestys. Tein eduskunnassa aloitteen, että pitäisi ryhtyä korvaaviin toimenpiteisiin Malmin lentokentän toimintojen turvaamiseksi.

Kävimme hiljattain tutustumassa Pyhtään lentokentälle eli Helsinki-East Aerodromille. Kävi selväksi, että lupaprosessit ovat Suomessa liian kankeita ja niitä pitää sujuvoittaa, jotta tällaisia kenttiä voi rakentaa. Vastaavia yksityisiä alueellisia lentokenttiä tarvitaan paljon lisää eri puolille maata. Ilmailuala kasvaa tulevaisuudessa. Suomi on alueellisten lentokenttien takapajula verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tarvitsemme paikallisia ilmailuklustereita, joita liike-elämä kuten myös esimerkiksi dronet ja kehitteillä olevat sähkölentokoneet voivat hyödyntää.

Suurmoskeija ja Guggenheim

Vastustin Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin, koska siihen olisi pitänyt käyttää veronmaksajien rahaa. Vastustin myös suurmoskeijan rakentamista kaupunkiin.

Liikenne

On älytöntä kieltää henkilöautojen ajaminen kadulla ihan vain periaatteesta. Pyöräily on kannatettavaa, mutta pyöräteitä on mahdollista rakentaa kaupunkiin ilman, että muita liikennöintimuotoja syrjitään. Helsingin kävelykeskustaa voi laajentaa, mutta esimerkiksi täysin autottomiksi rakennettavien kaupunginosien toimivuuteen en usko. Raideliikennettä kannatan lämpimästi, se on nopeaa, suosittua ja ympäristöystävällistä.

Kruunuvuoren silta on niin järjettömän kallis, että se kannattaisi rakentaa vain, jos myös yksityisautot saisivat ajaa sillalla. Ehdotinkin kaupuginvaltuustossa, että esitys olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että myös yksityisautoilu on mahdollista sillalla. Sen sijaan äänestin Länsi-Helsingin pikaraitiovaunulinjan rakentamisen puolesta. Tein jo 12 vuotta sitten valtuustoaloitteen ratikasta Munkkivuoreen. Uuden pikaraitiotien pitäisi kuitenkin kulkea uutta reittiä ja 4-linjaa nykyistä vanhaa reittiään, minkä lisäksi parkkipaikat on turvattava Huopalahdentiellä ja joukkoliikenneyhteydet Ulvilantiellä.