Työnantajalle oikeus koronapassin tarkastamiseen

Jätimme Kokoomuksen Mia Laihon kanssa toimenpidealoitteen, jossa vaaditaan työnantajalle oikeutta tarkastaa työntekijänsä koronapassi. Koko aloitteen voi lukea tästä blogikirjoituksesta.

 Toimenpidealoite koronapassin vaatimisesta työntekijöiltä

Eduskunnalle

Eduskunta on hyväksymässä koronapassin, ja hyvä niin. Koronapassin myötä yritykset voivat pyytää asiakkaitaan esittämään koronapassia vaihtoehtona rajoituksille. On kuitenkin epäselvää, voiko työnantaja vaatia tätä omilta työntekijöiltään. Esimerkiksi tietosuojavaltuutetun mukaan tieto henkilön saamasta koronarokotteesta on arkaluontoinen terveystieto eikä sitä voi noin vain kysyä työntekijöiltä. 

Lisäksi on havaittu, että Suomessa ei pystytä riittävästi valvomaan ja varmistumaan siitä, menevätkö rokottamattomat maahantulijat ja erityisesti vieras- ja kausityöntekijät vaadittuun toiseen koronatestiin vai eivät. Tilannetta helpottaisi, jos Suomeen saapuvan vierastyöläisen oma työnantaja saisi oikeuden vaatia työntekijältään koronapassia. Nykyinen käytäntö ja lain epäselvä tulkinta aiheuttavat hankaluuksia sekä työnantajille että työntekijöille. On kaikkien eli myös työntekijöiden terveyden kannalta tärkeää, että työpaikalla on riittävä rokotekattavuus. Työnantajan tehtävänä on varmistaa työpaikan terveysturvallisuus, ja nykyisellä käytännöllä se on hyvin vaikeaa. 

Koronapandemia ei ole ohi eikä tauti ole edelleenkään vaaraton, vaan tartunnat ja sairaalaan joutuneiden koronapotilaiden määrät ovat päinvastoin kasvussa. Jos yhteiskuntaa halutaan avata rajoituksilta, tulee mahdollistaa selkeät ja terveysturvallisuuden varmistavat toimintatavat tartuntojen leviämisen estämiseksi. Työntekijöillä tulee olla oikeus turvalliseen työpaikkaan, ja vastaavasti työnantajalla tulee olla mahdollisuudet taata turvallisuus niin työntekijöidensä kuin asiakkaidensa kohdalla. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla työnantaja saa oikeuden pyytää koronapassia nähtäväksi työntekijältään. 

Helsingissä 13.10.2021 

Terhi Koulumies kok

 Mia Laiho kok