Kirjallinen kysymys hyönteismyrkkyjen käyttämisestä ja pölyttäjien suojelusta

Jätin eduskunnalle kirjallisen kysymyksen hermomyrkkyä sisältävän hyönteismyrkyn käyttämisestä. Kirjallisen kysymyksen sisältö löytyy tästä artikkelista.

Eduskunnan puhemiehelle

Tällä viikolla on uutisoitu hyönteiskarkotteen Thermacellin mahdollisista haitoista myös muille hyönteisille kuin hyttysille. Laite karkottaa hyttyset pralletriini-nimisen — hyönteisille hermomyrkkynä toimivan — aineen avulla. EU suorittaa tällä hetkellä tutkimuksia aineesta, ja tulevaisuudessa valmistajien tulee hakea lupa aineen käytölle. Kyseistä ainetta käyttävä tuote on kuitenkin TUKESin hyväksymä. 

Pölyttäjien ja muiden hyönteisten määrän lasku on huolestuttanut lukuisia tutkijoita viime vuosina. Niiden merkitys on ekosysteemien kannalta keskeinen: pölyttäjät huolehtivat siitepölyn levittämisestä ja ovat edellytys tiettyjen kasvien leviämiselle. Hyönteiset ovat myös monien muiden eläinlajien ravintoa, ja niillä on osansa ravintoketjussa. Monet suomalaiset ovat osallistuneet kimalaisten ja mehiläisten suojeluun erilaisin pölyttäjäystävällisin ratkaisuin omalla pihallaan. On kummallista, että toisaalta huoli pölyttäjien elintilasta kasvaa ja samaan aikaan markkinoille pääsee potentiaalisesti niitä uhkaavia tuotteita, joiden vaikuttavia aineita ei ole vielä EU-tasollakaan tutkittu loppuun saakka.  

Jos laitetta käytetään rajatulla alueella tontilta, mikä estää sen vaikutuksien ulottumista laajemmalle alueelle? Mökkitontilta tai omakotitalon pihalta naapurin käyttämä myrkky voi kulkeutua helposti myös ympäröiville tonteille ja häiritä kasvien ja eläinten eloa myös hyönteismyrkkyä käyttävän tontin rajojen ulkopuolella. Kimalaiset ymmärrettävästi eivät tiedä, missä tonttien rajat kulkevat ja ylittävät ne siksi tietämättään. 

Aikakaudella, jolla ihmisen vaikutus luontoon ja luonnon monimuotoisuutta uhkaavat ilmiöt esiintyvät usein julkisessa keskustelussa, on outoa, että tällaisia luonnon monimuotoisuudelle mahdollisesti erittäin haitallisia tuotteita voidaan myydä viranomaisten luvalla. Luonnon monimuotoisuuden suojelun tulee tapahtua etupainotteisesti eikä niin, että ensin tehdään virheitä, joita myöhemmin yritetään paikata.  

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo suojella ekosysteemien kannalta välttämättömien pölyttäjien elinolosuhteita ja tulisiko Suomen seurata paremmin EU-tason sääntelyä erilaisten hyönteiskarkotteiden vaikuttavien aineiden myynnistä ja markkinoinnista? 

 Helsingissä 18.6.2021 

Terhi Koulumies kok