Kela-taksien ongelmat johtuivat Bernerin taksiuudistuksesta

Eduskunta keskusteli Kelan toiminnasta viime vuonna. Käytin puheenvuoron Kela-takseja koskeneesta ongelmasta, asiakkailla on ollut vaikeuksia saada niitä tilattua tai ne ovat jääneet saapumatta.

Kela siis korvaa taksimatkan sairausvakuutuslain perusteella, jos potilas ei voi mennä terveydentilansa takia julkisilla sairaalaan tai esimerkiksi synnyttämään.

Kela kilpailutti taksifirmat ja valitsi niistä parhaat, joiden joiden piti huolehtia näistä sairaiden ihmisten kuljetuksista. Sopimukset sisälsivät kokonaisvaltaisen palvelun, kuten matkatilausten vastaanotto, matkojen yhdistely, matkojen välitys, kuljetuspalvelun järjestäminen, kuljetusten valvonta, maksulii- kenne ja palvelun laadun raportointi.

Pian ilmeni, että moni taksiyritys ei pystynytkään huolehtimaan lupaamastaan palvelusta. Taksien tilaaminen ontui, jonotusajat olivat pitkiä ja joskus taksi ei saapunut ollenkaan. Ongelma johtui ilmeisesti siitä, että Kela kilpailutti taksien uudet sopimukset samaan aikaan, kun ministeri Anne Bernerin laatima valtakunnallinen taksiuudistus toteutui. Koko taksimarkkina oli ihan sekaisin.

Positiivista on kuitenkin se, että Kelan valtuutetut seurasivat tilannetta säännöllisesti. Kelan valtuutetuille raportoitiin viikoittain palvelujen toteutumisesta ja Kela myös puuttui taksipalveluiden huonoon laatuun.

Kela asetti sopimussakkoja neljän maakunnan taksiyritykselle toistuvasta sopimuksen vastaisesta toiminnasta, joka liittyi puhelinpalvelun pitkiin jonotusaikoihin sekä puutteisiin kuljetusten toimitusvarmuudessa. Lisäksi Kela asetti yhdeksän maakunta-alueen palveluntuottajille sakon, jonka perusteena oli puhelinpalvelun kuukausittaisen jonotusajan keskiarvon enimmäisajan ylittäminen.

Palvelutaso paranikin syksyn aikana muualla maassa paitsi Uudellamaalla. Kela ja Uudenmaan maakunnan palveluntuottaja sopivatkin sitten lokakuussa, että niiden välisen sopimuksen mukainen toiminta päätettiin. Niinpä Kela kilpailutti loppuvuonna Uudellemaalle uuden yrittäjän, jonka tuottama palvelu käynnistyi huhtikuun alusta.

Luin tuota Kelan arviota taksikyytien kilpailuttamisesta puoliksi huolestuneena ja puoliksi huojentuneena. Toisaalta oli todella huono asia, että sairaille tarkoitettu palvelu meni aluksi niin pieleen. Monella puolella julkista sektoria on selvästi kehitettävää hankintaosaamisessa. Toisaalta hyvää on se, että tilannetta seurattiin ja siihen puututtiin konkreettisesti. Tarkkana pitää jatkaa tulevaisuudessakin.

Kela on eduskunnan alainen laitos, joten eduskunta nimeää Kelaan 12 valtuutettua, jotka valvovat Kelan toimintaa. He antavat joka vuosi selvityksen toiminnastaan eduskunnalle. Tulin nyt nimetyksi Kelan varavaltuutetuksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi, aloitan siellä Sari Sarkomaan varavaltuutettuna. Kokoomuksen toinen varsinainen valtuutettu on Antii Häkkänen ja hänen varavaltuutettunsa on Anna-Kaisa Ikonen.