Tein kansalaisaloitteen: Päiväkotien sijaisten rikostaustat pitää saada tarkistaa

Yle kertoi huhtikuussa, että helsinkiläiseen päiväkotiin sijaiseksi lähetetty lastenhoitaja käyttäytyi sekavasti. Tapaus herätti kysymyksen siitä, saako työnantaja selvittää päiväkotiin lyhyellä varoitusajalla hälytettävien työntekijöiden taustoja. Lyhytaikaisia sijaisia työskentelee pääkaupunkiseudun päiväkodeissa useita satoja.

Myöskään esimerkiksi päiväkotia pyörittäviltä yrittäjiltä ei aina vaadita rikosrekisteriotetta. Viime vuonna uutisoitiin, että Tampereella siveettömistä lapsikuvista tuomitun henkilön oli annettu johtaa päiväkotia. Neljä vuotta sitten kerrottiin, että entinen helsinkiläisen päiväkodin taustayhtiön johtaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Periaatteessa laki on velvoittanut työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan vuoden 2003 alusta alkaen. Lasten kanssa tehtävään työhön valittu henkilö selvittää asian työnantajalle itse hankkimallaan rikostaustaotteella.

Lain tarkoituksena on suojella lasten koskemattomuutta ja edistää heidän turvallisuuttaan. Laki suojaa lapsia esimerkiksi aikuisten tekemältä seksuaaliselta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumeilta kouluissa sekä harrastuksissa.

Tällä hetkellä lain tarkoitus toteutuu puutteellisesti, sillä rikostaustaote annetaan vain yli kolme kuukautta kestävää työ- tai virkasuhdetta varten. Rikosrekisterioteta ei siis saa pyytää esimerkiksi päiväkodissa työskentelevältä lyhytaikaiselta sijaiselta.

Kun laki tuli aikoinaan voimaan, pääkaupunkiseudun lastehoitajien sijaisia välitttävässä Seuressa päätettiin toimia omantunnon mukaan ja vaatia rikosrekisteriotetta edelleen kaikilta. Näin toimittiin pitkään, kunnes kolme vuotta sitten joku päätti kannella oikeusasiamiehelle, että häneltä vaadittiin tuota asiakirjaa lain vastaisesti. Oikeusasiamies joutui antamaan Seurelle huomautuksen ja dokumentin vaatimisesta oli pakko luopua. Niinpä meillä ei ole nykyään tietoa siitä, onko päväkotien sijaisilla taustallaan vakaviakin rikostuomioita.

On selvää, että lakia pitää korjata. Tein siksi kansalaisaloitteen, että lakia muutettaisiin niin, että rikostaustaotetta voidaan vaatia myös alle kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Lasten kanssa työskentelevien rikostausta olisi myös voitava tarkistaa säännöllisesti.