Mielipiteitä

HS vaalikoneen arvio mielipiteistäni

Kunnallisvaaleissa 2012 Helsingin Sanomien vaalikone ilmoitti, että olen arvomaailmaltani maltillinen keskitien kulkija. Arvokartan mukaan olen ympäristökysymyksissä keskiverrosti vihreä. Lisäksi arvokartta toteaa, että talousasioissa olen puolueeni valtavirtaa. Samoin arvokysymyksissä olen puolueeni valtavirtaa.

Arjen hyvinvointi

Sivistysvaltiossa sosiaaliturvan ja -palveluiden tehtävä on huolehtia ihmisistä, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään. Elämä on arvaamatonta ja kuka tahansa meistä voi yllättäen joutua tilanteeseen, jossa tarvitsee apua. Yhteiskunnan tuki on kohdistettava sitä eniten tarvitseville. Samalla pitää muistaa, että arki voi olla taloudellisesti tiukkaa myös ihmisille, joiden täytyy selviytyä kohonneista elinkustannuksista pelkästään omilla tuloillaan. 

Haluan tehdä työtä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin puolesta. Päättäjien täytyy pitää huolta peruspalveluista, eikä pystyttää kalliita monumentteja. Kun helsinkiläiset maksavat veroja, heillä on oikeus odottaa, että ne käytetään mahdollisimman hyvään tarkoitukseen. Kun resurssit ovat rajalliset, täytyy keskittyä olennaiseen ja peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus ja vanhuspalvelut sekä lasten päivähoito on asetettava etusijalle.

Olen toiminut näiden periaatteiden mukaan myös käytännössä. Olen tehnyt kaupungille mm. aloitteen kaupungin vanhuspalveluiden laadun varmistamisesta. Kun olin Helsingin Vanhusneuvoston puheenjohtaja, tein kaupungillealoitteen uusien palveluasuntojen rakentamisesta. 

En ole kannattanut hallituksen kaavailemaa maakuntasote-uudistusta, sillä se vaarantaisi peruspalvelut Helsingissä ja Uudellamaalla. Varsinkin sen valtionosuuksien laskentakaava on Uudellemaalle epäedullinen. Kasvavat muuttovoittoalueet olisivat uudistuksen häviäjiä, varsinkin helsinkiläiset ja muiden isojen kapunkien asukkaat. Voittajia olisivat muuttotappioalueet. Sosiaali- ja terveyspalveluita kannattaisi mieluummin kehittää nykypohjalta lisäämällä siihen valinnanvapautta. 

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten pahoinvointia täytyy ennaltaehkäistä tehokkaammin. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan perheille apua, ennen kuin ongelmat paisuvat liian suuriksi. Yksinäisyys on ongelma kaikissa ikäluokissa, tarvitsemmekin siksi yhteiskuntaan lisää inhimillisyyttä ja läheisistämme välittämistä. Ihmisten vastuuta itsestään ja toisistaan ei voi ulkoistaa pelkästään julkiselle sektorille.

Aloitteeni natriumglutamaatin poistamisesta lasten ruuasta kouluissa ja päiväkodeissa hyväksyttiin ja toteutettiin. Olen tehnyt kansalaisaloitteen siitä, että myös päivikotien sijaisten rikostaustat pitäisi voida tarkistaa, nykyään ne tarkistetaan vain vakituiselta henkilökunnalta. Olen tehnyt kaupunginvaltuustolle myös aloitteita homekoulujen ja -päiväkotien korjaamiseksi.

Talous

Hyvinvointivaltion rahoitus perustuu terveeseen julkistalouteen. Talouspolitiikalla luodaan se kakku, jota voidaan jakaa hyvinvointivaltiona. Suomalaisten yritysten kilpailukyvystä on pidettävä huolta sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Julkisen vallan tehtävä on luoda yrityksille dynaaminen toimintaympäristö ja taata niille pätevät työntekijät eli panostaa suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Kokoomus on yksilölähtöinen arvopuolue, jota kannattaa hyvin monennäköinen joukko suomalaisia. Ajattelen, että verotuksella rahoitetaan julkisia palveluita ja tasataan tuloeroja, mutta verotusta ei saa enää kiristää vaan päinvastoin keventää. Se, että kansalaiset säästävät ja kantavat siten vastuuta omasta toimeentulostaan myös tulevaisuudessa, on hyvä ja kannatettava asia. Julkisen sektorin velkaantuminen on pysäytettävä.

Ympäristö

Ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaimmin kansainvälisellä yhteistyöllä. Maapallo on ainoa kotimme, meidän on pidettävä siitä huolta. Suhtaudun ydinvoimaan periaatteessa myönteisesti, se on niitä harvoja energiamuotoja, jotka ei pahenna kasvihuoneilmiötä. Meidän pitää kuitenkin tehdä ydinvoimassa yhteistyötä länsimaiden eikä Venäjän kanssa. Meidän pitää vähentää riippuvuutta itänaapurista tulevasta energiasta eikä lisätä sitä. Olen tehnyt kaupungille mm. aloitteet mikromuovin poistamisesta hulevesistä sekä lähipyöräilyn turvallisuuden parantamisesta.

Turvallisuus

Isänmaallisuus on minulle tärkeä arvo. Suomen turvallisuuspolitiikan pääasiallinen uhkakuva on yhä tänäkin päivänä Venäjä. Siksi armeijan määrärahoja ei saa leikata. Ruotsi ei meitä puolusta, eikä EU:lla ole yhtään divisioonaa, joten Suomen mahdollisuudet Nato-jäsenyyteen on selvitettävä.

Haluan kiristää Suomen turvapaikkapolitiikkaa. Päättäjät ovat olleet sinisilmäisiä. Auttaminen täytyy siirtää lähemmäs kriisialueita ja kohdistaa enemmän naisiin ja lapsiin. Meidän täytyy torjua sekä terrosismia että muita väkivalta- ja seksuaalirikoksia nykyistä tehokkaammin ja panostaa oleskeluluvan saaneiden integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Laittomasti maassa asuvat, jotka eivät ole saaneet oleskelulupaa, pitää poistaa maasta. Myös rikoksia tehneet täytyy karkottaa. Tarvitsemme myös riittävää järjestyksenvalvontaa. Kannatan poliisin määrärahojen lisäämistä, nykyään liian moni rikos jää ratkaisematta resurssien puutteessa.

Meidän täytyy myös kotouttaa täällä jo olevia maahanmuuttajia tehokkaammin yhteiskunnan nettoveronmaksajiksi. Esitykseni Tallinnan sataman kaltaisesta basaarialueesta Helsinkiin sai valtuuston enemmistön tuen. Ajatuksena on mahdollistaa matalan kynnyksen yrittäjyys ja itsensä työllistäminen vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Emme saa päästää maahanmuuttajia syrjäytymään työelämän ulkopuolelle, heidät pitää aktivoida nopeasti osaksi työmarkkinoita ja hyvinvointivaltion rahoittajajoukkoa.

Suomi kuntoon yhteistyöllä

Haluan vaikuttaa siihen, että saamme Suomen jaloilleen ja uuteen nousuun. Siihen tarvitaan konsensusta ja yhteistyötä kaikkien puolueiden välillä. Keskenään riitelemällä hallitus ei voi saada mitään aikaan. Kuulisin mielelläni sinulta, mitä haluaisit päättäjien tekevän Suomen hyväksi, tai mitä jokainen kansalainen voisi nyt tehdä Suomen hyvinvoinnin eteen. Uskon nimittäin, että jokaisen teoilla on vaikutusta! Lähetä minulle postia osoitteeseen koulumies@gmail.com

Mtä mieltä olen ollut asioista eräissä äänestyksissä kaupunginvaltuustossa?

Malmin lentokenttä

Kannatin Malmin lentokentän suojelua ja äänestin lentokentän asuntorakentamiseen kaavoittamista vastaan sekä molemmilla kerroilla, kun lentokentän vuokrasopimusta käsiteltiin sekä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Äänestin myös yleiskaavakäsittelyssä sen puolesta, että kaavaesitystä ei olisi hyväksytty vaan se olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että Malmin lentokenttä olisi säilynyt ilmailukäytössä.Äänestin myös sen puolesta, että Malmin kentästä olisi järjetetty kansanäänestys.

Suurmoskeija ja Guggenheim

Vastustin Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin, koska siihen olisi pitänyt käyttää veronmaksajien rahaa. Vastustin myös suurmoskeijan rakentamista kaupunkiin.


Hämeentien kävelykatu

Vastustin äänestyksessä Hämeentien muuttamista pelkäksi kävely- ja joukkoliikennekaduksi. On älytöntä kieltää henkilöautojen ajaminen kadulla ihan vain periaatteesta. Pyöräily on kannatettavaa, mutta pyöräteitä on mahdollista rakentaa kaupunkiin ilman, että muita liikennöintimuotoja syrjitään. 

Kruunuvuoren silta

Kruunuvuoren silta on niin kallis, että se kannattaa rakentaa vain, jos myös yksityisautot saavat ajaa sillalla. Ehdotinkin kaupuginvaltuustossa, että esitys olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että myös yksityisautoilu on mahdollista sillalla. Koska hankkeen kustannukset ovat niin korkeat ja sillan elinkaari niin pitkä, että ei ole fiksua sulkea yhtä keskeistä liikennöintimuotoa kokonaan sen ulkopuolelle. Kaupunki- ja liikennesuunnittelun visiot ja tavoitteet voivat olla tulevaisuudessa aivan erilaisia kuin millaisia ne nykyään ovat. 

Vegaaniruoka päiväkodeissa

Kun valtuusto käsitteli aloitetta vegaaniruokavalion tuomisesta päiväkoteihin, äänestin sitä vastaan. Ei ole järkeä aikaansaada päivähoitoon ylimääräisiä kustannuksia 1000 euroa/lapsi, kun päivähoidon resurssit ovat muutenkin rajalliset ja mm. ryhmäkoot suuret. Allergiat on tietenkin huomioitava lasten ruokavaliossa, sen sijaan vapaaehtoisia, ideologisia omiin elämäntapoihin liittyviä ateriatoiveita ei voi maksattaa muilla veronmaksajilla. Jos kaupungilta löytyy ylimääräistä rahaa päivähoitoon, se pitää laittaa mieluummin ryhmäkokojen pienentämiseen ja hoitajien palkkoihin.

Turvapaikanhakijoiden etuisuudet

Vasemmisto halusi kaupunginvaltuustossa, että Helsingin pitää tarjota ilmainen majoitus myös niille turvapaikanhakijoille, joille valtio ei ole myöntänyt oleskelulupaa ja jotka poliisi haluaa karkottaa Suomesta. Äänestin ehdotusta vastaan. Minusta kaupungin pitäisi noudattaa valtiotason ohjeita asiassa eikää luoda muuta maata huomattavasti parempitasoista palvelujärjestelmää maassa laittomasti oleskeleville.